Kurs z projektem w R

krótko o kursie

Wyznaczanie fundamentalnej wartości firmy

  • Kosztu długu
  • Koszt kapitału własnego
  • Dyskontowanie skorygowanych operacyjnych przepływów pieniężnych
  • Dyskontowanie dywidend
  • EV/EBITDA
  • P/E

Projekt w R

Wyznaczenie fundamentalnej wartości spółki