Kurs z projektem w R

krótko o kursie

Ukryty model Markowa (HHM) w finansach

  • Łańcuch Markowa zmiennej ukrytej (nieobserwowalnej)
  • Łańcuch zmiennej jawnej (obserwowalnej)
  • Kryteria informacyjne
  • Pseudo-reszty
  • Analiza dynamiki zmiennej ukrytej oraz zmiennej jawnej
  • Prognozowanie za pomocą modelu

Projekt w R

Analiza i prognozowanie łącznej dynamiki pary kursów walutowych (akcji)