Formularz zgłoszeniowy na kurs indywidualny

   
  Przed wypełnieniem formularza konieczne jest ustalenie terminu kursu indywidualnego. W tym celu proszę o kontakt na adres kontakt@finanseilosciowe.pl

  Kurs

  Cena

  Uczestnik  Osoba zgłaszająca (jeśli inna niż Uczestnik)  Data i godzina

  Ustalona data i godzina rozpoczęcia kursu: (np. 12.03.2021, godz. 10.00)

  Dodatkowe informacje (np. dane do faktury)

  Inne informacje


  Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzonego procesu szkoleniowego przez serwis finanseilosciowe.pl
  Jestem konsumentem i przyjmuję do wiadomości, że istnieje możliwość odstąpienia od umowy do 14 dni od terminu jej zawarcia.
  Zgadzam się na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dni od momentu zawarcia umowy i przyjmuję do wiadomości brak możliwości odstąpienia od umowy, gdy usługa zostanie w pełni zrealizowana przed upływem tego czasu.

  Dane do przelewu

  Dane do przelewu zostaną dostarczone po wysłaniu tego formularza do finanseilosciowe.pl
  Formularz należy wysłać do 24 godzin od momentu ustalenia terminu kursu indywidualnego. Elektronicznie wygenerowany dowód płatności należy przesłać do 48 godzin od wysłania formularza na adres kontakt@finanseilosciowe.pl. Niedopełnienie tych formalności może skutkować anulowaniem umówionego terminu kursu indywidualnego.