Kurs z projektem w R

krótko o kursie

Teoria wartości ekstremalnych (EVT) w finansach

  • Rozkład Frecheta
  • Rozkład Gumbela
  • Rozkład Weibulla
  • Uogólniony rozkład wartości ekstremalnych (GEV)
  • Uogólniony rozkład Pareto (GPD)
  • Model bloków maksymalnych (BM)
  • Model przekroczeń (POT)

Projekt w R

Analiza ekstremalnych zmian kursu walutowego