Kurs z projektem w R

krótko o kursie

Regresja liniowa w finansach

  • Selekcja postępująca
  • Eliminacja wsteczna
  • Założenia estymacji
  • Problemy estymacji
  • Weryfikacja parametrów modelu
  • Weryfikacja ogólna modelu
  • Interpretacja parametrów
  • Prognozowanie

Projekt w R

Zbudowanie i zastosowanie modelu regresji liniowej dla zmiennej finansowej (np. zysku przedsiębiorstwa)