Kurs z projektem w R

krótko o kursie

Przygotowanie i wizualizacja danych finansowych w R

  • Importowanie i eksportowanie danych
  • Przekształcanie i czyszczenie danych
  • Tabele statyczne oraz interaktywne
  • Wykresy jedno i wielowymiarowe
  • Wykresy pojedyncze i panelowe
  • Wykresy responsywne oraz interaktywne

Projekt w R

Przygotowanie wielowymiarowych danych finansowych ze zbioru plików (.csv albo .xlsx) oraz ich wieloaspektowa wizualizacja