Kurs z projektem w R

krótko o kursie

Prognozowanie za pomocą regresji nieparametrycznej

  • Drzewo regresyjne (regression tree)
  • Elastyczna siatka (ELNET)
  • Las losowy (random forest)
  • Maszyna wektorów nośnych (SVM)
  • Metoda k-najbliższych sąsiadów (k-NN)
  • Uczenie głębokie (deep learning)
  • Prognoza punktowa i przedziałowa
  • Błędy prognozy

Projekt w R

Przewidywanie stopy zmiany ceny akcji za pomocą przedstawionych metod regresji nieparametrycznej