Kurs z projektem w R

krótko o kursie

Prognozowanie za pomocą klasyfikatora

  • Drzewo klasyfikacyjne (classification tree)
  • Elastyczna siatka (ELNET)
  • Las losowy (random forest)
  • Maszyna wektorów nośnych (SVM)
  • Metoda k-najbliższych sąsiadów (k-NN)
  • Uczenie głębokie (deep learning)
  • Tablica trafności prognozy
  • ROC

Projekt w R

Przewidywanie kierunku zmiany ceny akcji (kursu walutowego) za pomocą przedstawionych klasyfikatorów