Kurs z projektem w R

krótko o kursie

Optymalizacja liniowa w finansach

  • Zmienne decyzyjne i warunki ograniczające
  • Funkcja celu i kierunek optymalizacji
  • Analiza wrażliwości rozwiązania optymalnego
  • Analiza wrażliwości funkcji celu (dualność)

Projekt w R

Detekcja możliwości realizacji strategii arbitrażowej na rynku finansowym za pomocą optymalizacji liniowej