Kurs z projektem w R

krótko o kursie

Optymalizacja kwadratowa w finansach

  • Zmienne decyzyjne i warunki ograniczające
  • Funkcja celu i kierunek optymalizacji
  • Analiza wrażliwości rozwiązania optymalnego
  • Analiza wrażliwości funkcji celu (dualność)

Projekt w R

Konstrukcja pasywnego portfela akcji za pomocą optymalizacji kwadratowej