Kurs z projektem w R

krótko o kursie

Modelowanie krzywej dochodowości (terminowej struktury stóp procentowych)

  • Teoria oczekiwań
  • Teoria preferencji płynności
  • Teoria segmentacji
  • Modelowanie za pomocą interpolacji liniowej i logarytmicznej
  • Modelowanie funkcją sklejaną
  • Modelowanie funkcją regresji
  • Modelowanie  dynamiczno-różniczkowe
  • Modelowanie czynnikowe

Projekt w R

Zbudowanie krzywej dochodowości