Kurs z projektem w R

krótko o kursie

Modele zmiennych dyskretnych w finansach: model zmiennej dwumianowej (logitowy)

  • Założenie o rozkładzie zmiennej dwumianowej
  • Regresja prawdopodobieństwa stanów zmiennej dwumianowej
  • Estymacja parametrów modelu
  • Weryfikacja statystyczna modelu
  • Efekty krańcowe
  • Iloraz szans
  • Tablica trafności prognozy
  •  Krzywa ROC

Projekt w R

Przewidywanie kierunku zmiany ceny akcji (kursu walutowego)