Kurs z projektem w R

krótko o kursie

Modele finansowych danych panelowych

  • Efekty stałe
  • Efekty losowe
  • Testowane występowania efektów stałych
  • Testowane występowania efektów losowych
  • Estymacja parametrów modelu
  • Weryfikacja statystyczna modelu
  • Interpretacja parametrów modelu
  • Prognozowanie za pomocą modelu

Projekt w R

Analiza stóp zwrotu spółek z indeksu giełdowego