Kurs z projektem w R

krótko o kursie

Metody grupowania (klasteryzacji)

  • Grupowanie aglomeracyjne
  • Grupowanie podziałowe
  • Metoda k-średnich
  • Metoda k-medoidów
  • Parametry grupowania – promień sąsiedztwa
  • Parametry grupowania – minimalna liczba sąsiadów

Projekt w R

Wyznaczenie optymalnego współczynnika zabezpieczenia w transakcji hedgingowej dla wybranego instrumentu finansowego