Kurs z projektem w R

krótko o kursie

Matematyka obligacji zerokuponowych i stałokuponowych

 • Wycena czysta i brudna
 • Wycena z różnymi częstościami kuponów
 • Rentowność bieżąca
 • Rentowność do wykupu
 • Duracja Macaulaya i Fishera-Weilla
 • Duracja aproksymowana
 • Duracja efektywna
 • Duracja cząstkowa
 • Wypukłość Macaulaya i Fishera-Weilla
 • Wypukłość aproksymowana
 • Wypukłość efektywna
 • Wypukłość cząstkowa

Projekt w R

Przeprowadzenie wyceny obligacji, obliczenie jej rentowności oraz wyznaczenie zmiany ceny obligacji w zadanym horyzoncie czasowym z wykorzystaniem duracji i wypukłości w każdym z zaprezentowanych wariantów