Kurs z projektem w R

krótko o kursie

Liniowe modele wielowymiarowych szeregów czasowych

  • Relacja kointegrująca
  • VAR(X)
  • VEC
  • Estymacja parametrów modelu
  • Weryfikacja statystyczna modelu
  • Interpretacja parametrów modelu
  • Prognozowanie za pomocą modelu

Projekt w R

Modelowanie pary stóp zwrotów akcji (kursów walutowych)