Kurs z projektem w R

krótko o kursie

Liniowe modele jednowymiarowych finansowych szeregów czasowych

  • Estymacja parametrów modelu
  • Weryfikacja statystyczna modelu
  • Interpretacja parametrów modelu
  • Prognozowanie za pomocą modelu

Projekt w R

Modelowanie szeregu czasowego stopy zwrotu akcji (kursu walutowego)