Kurs z projektem w R

krótko o kursie

Korelacja i przyczynowość zmiennych finansowych

  • Korelacja liniowa (statyczna i dynamiczna)
  • Korelacja nieliniowa (statyczna i dynamiczna)
  • Korelacja cząstkowa
  • Korelacja semicząstkowa
  • Liniowa przyczynowość w sensie Grangera
  • Nieliniowa przyczynowość w sensie Grangera
  • Przyczynowość z dynamiczną informacją wzajemną
  • Przyczynowość z entropią transferową i warunkową

Projekt w R

Analiza zależności między zmianami cen akcji (kursów walutowych) z wykorzystaniem zaprezentowanych metod pomiaru korelacji oraz identyfikacji i pomiaru przyczynowości