Kurs z projektem w R

krótko o kursie

Kontrakt futures

  • Kontrakt long
  • Kontrakt short
  • Wycena kontraktu
  • Waluacja kontraktu
  • Arbitraż z wykorzystaniem wyceny
  • Hedging z wykorzystaniem waluacji

Projekt w R

Przeprowadzenie wyceny i waluacji kontraktu futures oraz zaprojektowanie strategii arbitrażu i hedgingu