Katalog kursów z projektem w R

ELEMENTARZ FINANSÓW

INSTRUMENTY FINANSOWE

INWESTOWANIE ILOŚCIOWE

MODELE PROBABILISTYCZNE W FINANSACH

MODELOWANIE FINANSOWYCH SZEREGÓW CZASOWYCH

MODELOWANIE ZMIENNYCH FINANSOWYCH

SYMULACJE W FINANSACH

UCZENIE MASZYNOWE W FINANSACH

ESTYMACJA RYZYKA RYNKOWEGO ZA POMOCĄ VaR