Kurs z projektem w R

krótko o kursie

Inwestowanie czynnikowe za pomocą autoenkodera

  • Inwestowanie beta
  • Inwestowanie smart beta
  • Sieć neuronowa dla parametrów beta
  • Sieć neuronowa dla latentnych czynników stopy zwrotu
  • Trenowanie i walidacja modelu
  • Testowanie modelu

Projekt w R

Analiza czynnikowej strategii tradingowej dla kursu walutowego (akcji) wykorzystującej autoenkoderowy model czynnikowy