Kurs z projektem w R

krótko o kursie

Funkcje łączące (kopuły) w finansach

  • Eliptyczne (Gaussa, t-Studenta)
  • Archimedesowe (Claytona, Gumbela, Franka)
  • Metoda graficzna
  • Metoda analityczna
  • Kalibracja parametrów kopuły
  • Ewaluacja dopasowania kopuły

Projekt w R

Estymacja VaR dla dwuskładnikowego portfela akcji