Kurs z projektem w R

krótko o kursie

Elementarne kalkulacje w finansach

 • Przybliżona kalkulacja zmian (bezwględnych i względnych) iloczynu zmiennych
 • Przybliżona kalkulacja zmian (bezwględnych i względnych) ilorazu zmiennych
 • Średnia arytmetyczna
 • Średnia geometryczna
 • Procenty
 • Punkty procentowe i bazowe
 • Stopa zwrotu ważona czasem
 • Stopa zwrotu ważona pieniądzem
 • Proste
 • Składane i ciągłe
 • Przepływy skończone (z góry i z dołu, wartość bieżąca i przyszła)
 • Przepływy nieskończone (z góry i z dołu, wartość bieżąca)

Projekt w R

Sporządzenie kalkulacji dla wskazanych zjawisk finansowych z wykorzystaniem przedstawionych metod kalkulacji