Kurs z projektem w R

krótko o kursie

Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa

  • Bilans
  • Rachunek zysków i strat
  • Rachunek przepływów pieniężnych
  • Wskaźniki obrotowości
  • Wskaźniki płynności
  • Wskaźniki wypłacalności
  • Wskaźniki rentowności
  • Ocena wizualna
  • Ocena z wykorzystaniem miary odległości
  • Ocena z wykorzystaniem regresji liniowej

Projekt w R

Przeprowadzenie analizy wskaźnikowej spółki giełdowej