Kurs z projektem w R

krótko o kursie

Analiza fundamentalnych determinantów wzrostu wartości firmy

  • Koszt długu
  • Koszt kapitału własnego
  • Krótkoterminowa stopa wzrostu dywidendy
  • Długoterminowa stopa wzrostu dywidendy
  • Dźwignia bez podatku
  • Dźwignia z podatkiem

Projekt w R

Analiza fundamentalnych determinantów wzrostu wartości spółki